Genel Tanım

 

Asıl amacı meslek liselerinin matbaacılık bölümlerine öğretmen yetiştirmek olan Matbaa Eğitimi Bölümü, ilk mezunlarını verdiği 1980 yılından günümüze kadar 1500′e yakın mezun vermişir. Mezunlarımızın bir kısmı öğretmenliği tercih ederek eğitime hizmet verirken, bir kısmı da matbaa sektörümüzde önemli noktalarda görev yapmaktadır. Matbaa Teknik Öğretmeni ihtiyacının çok az olmasından dolayı bölümümüz mezunlarının çok büyük bir bölümü özel sektörde çalışmaktadırlar.

Ülkemizde 4 yıllık matbaa eğitimi veren ilk ve en eski kuruluş olan bölümümüzde, kadrolu akademik personel olarak 2 Profesör, 7 Doçent, 6 Yardımcı Doçent ve 6 Araştırma Görevlisi örgün ve ikinci eğitimde görev yapmaktadır. Bölümümüzde halen Ofset Baskı, Dizgi, Reprodüksiyon, Serigrafi, Karton Ambalaj, Dupont, Fiziksel ve Kimyasal testler, X-Rite Renk ve Xerox başta olmak üzere 11 laboratuar mevcuttur.
Öğrenciler ilk iki yıldaki eğitimlerinde matbaa teknolojisiyle ilgili tüm branşlarda genel teorik dersleri görür ve bunlara ilişkin uygulamaları yaparlar. Yine bu iki yıl içinde okutulan Matematik, Fizik, Kimya, Mekanik, Sensitometri, Fotografi ve Teknik Resim dersleriyle öğrencilerin fen bilgisi düzeyi yükseltilirken; Türk Dili, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi ile Yabancı Dil derslerinde kültür düzeyleri arttırılır. Ayrıca ilk yılda verilen Yazı ve Tipografi ve Grafik Tasarım derslerinde öğrencilerin tasarım konusunda bilgi ve beceri kazanmaları sağlanır.
Öğrenciler 3. eğitim-öğretim yılında kendi seçimlerine bağlı olarak Baskı, Reprodüksiyon ve Dizgi olmak üzere 3 paket programda ihtisaslaşaya yönelirler. Bunda amaçlanan öğrencinin bu üç daldan birinde daha fazla bilgilenmesini ve uygulama yapmasını sağlamaktır. Yine 3. ve 4. yıllarda okutulan Kartonaj, Ciltleme Teknikleri, Karton Ambalaj Üretim Teknikleri, Renk Bilgisi, Malzeme Bilgisi, Matbaa Üretim Organizasyonu, Matbaa Meslek Hesapları, Matbaa İşletmeciliği, Matbaada Kalite Kontrol dersleri ile öğrencilerin hemen her konuda bilgilenmeleri teorik ve uygulamalı olarak sürdürülür.
Tüm bunlara ek olarak ilk üç yıl içine yayılan Öğretmenlik Mesleğine Giriş Birey ve Öğrenme Süreçleri, Öğrenci ve Grup Süreçleri, Meslek Analizi ve Program Geliştirme, Atölye Meslek Derslerinde Öğretme Metotları, Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme, Eğitim Teknolojisi, Meslek Testleri ve Mikro Öğretim derslerinde öğretmenlik mesleği ile ilgili bilgileri alan öğenciler dördüncü yıl içinde Matbaa Meslek Liselerinde öğretmenlik stajını da yaparak öğretmenlik formasyonunu elde eder.
Eğitim yılları içinde olanaklar ölçüsünde düzenlenen sanayi gezileri ve mesleki seminerlerle öğrencilerin bilgi ve görgülerinin genişletilmesine gayret edilmektedir.
Endüstri Stajı
Stajın amacı öğrencilerin endüstri işletmelerinde uygulama becerilerini gelişirmeleri, teknolojik gelişmelerden yararlanmaları ve yönetim deneyimi kazanmalarıdır. Her öğrenci, öğretim yıllarında ve öğretim süresi içinde, kendi branşları ile ilgili müfredat programlarına uygun olarak, Bölüm Başkanlığınca uygun görülecek tesis, fabrika ve benzeri işyerlerinde; işletme, planlama, araştırma, proje, bakım, onarım, üretim, maliyet ve yönetim dallarında uygulama çalışması (staj) yapmak zorundadır.
Staj süresi 48 işgünü olup, 4. ve 6. yarıyılı izleyen yaz aylarında (24 24) yirmidörder işgünlük çalışmalar halinde tamamlanır.
Bitirme Projesi
Bitirme Projesi, 7. ve 8. yarıyılları kapsayan bir çalışmadır. Çalışmanın amacı; öğrencilerin öğrenim dönemlerinde kazandıkları bilgi ve becerilerine bağlı olarak bir konu hakkında araştırma yapmalarını ve bunu kurallar çerçevesinde sunup savunabilmelerini sağlamaktır. Bu, teorik içerikli tez niteliğnde bir çalışma olabildiği gibi öğencinin isteğine bağlı olarak uygulamalı bir çalışma da olabilmektedir.
Öğretmenlik Uygulaması
Daha önce de değinildiği gibi fakültemizin esas amacı Endüstri Meslek Liseleri ve Teknik Liselere öğretmen yetiştirmektir.
Programlarda da bahsedildiği gibi öğrencilere pedagojik formasyonu kazandıracak dersler bulunmaktadır. Öğretmenlik uygulaması bu formasyon derslerine bağlı olarak 4 yıl boyunca elde edilen bilgi ve becerileri öğrencilere aktarabilme pratiğidir. Örneğin, öğrencilerle bir atölye dersini yürütürken, pedagojik formasyon derslerinden her birinde görmüş olduğu psikolojik ve pedagojik ilkelere, bulgulara göre ders hazırlama, uygulama ve değerlendirme yapmanın pratiğini kazandırmak gibi amaçlar hedeflenmişir. Öğretmenlik Uygulaması, 4. yılda fakültemiz tarafından belirlenen ilgili Meslek Liselerinde yapılır. Öğrenciler haftada 1 gün olmak üzere, 14 haftalık uygulamaya katılmak zorundadır.


Bu sayfa Matbaa Eğitimi Bölümü tarafından en son 09.05.2014 11:40:04 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM